Από το εόρτιο βραδινό για τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας

20160704 214737 resizedΜε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Ιουλίου το εόρτιο βραδινό για τα μέλη του Συλλόγου φίλων και τους ακροατές του ραδιοφωνικού μας Σταθμού, το οποίο έλαβε χώρα στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Χατζηκυριακείου.

Η εκδήλωση, μέρος της οποίας μεταδόθηκε απευθείας από την «Πειραϊκή Εκκλησία», περιελάμβανε μουσικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, ζωντανό διάλογο με παραγωγούς και ακροατές καθώς και μικρό κέρασμα. Στο τέλος της εκδήλωσης έγινε κλήρωση με πολλά και πλούσια δώρα για τους συμμετέχοντες.

Περισσότερα...

Την Τετάρτη η κλήρωση δύο υποτροφιών από τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ για τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας

Το ΙΕΚ Ξυνή Πειραιά προσφέρει δύο πλήρεις υποτροφίες σε δύο ακροατές της Π.Ε. για όποια ειδικότητα του ΙΕΚ επιθυμούν. Όποιος επιθυμεί, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στους τηλεφωνικούς αριθμούς του Σταθμού μας. 210-4118602- 210-4118640.

Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 6/7 στις 4:30 μ.μ. στην εκπομπή του Δ. Αλφιέρη.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν: Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Οπρόσφατες πολύνεκρεςπιθέσεις στίς Βρυξέλλες καί τήν Λαχώρη τοΠακιστάνπόσλαμιστέςναντίονδιακρίτως Ερωπαίων πολιτν στήν πρώτη καί Ρωμαιοκαθολικν Πακιστανν στή δεύτερη πούόρταζαν τό Πάσχα τους,παναφέρει τραγικά τό παγκόσμιο πρόβλημασφάλειας πούπειλεδεοληψία τοσλάμ, γεγονός πούπιμελςποσιωπταιποκρύπτεταιπό δημοσιογραφικούς καλάμους πούερίσκονται σέ διατεταγμένηπηρεσίαπό τό Σουνιτικό μπλόκ πού πληρώνει καλά!!!νήκουν στόν ερύ κύκλο τν λεγομένων «χρησίμωνλιθίων» τοσυστήματοςβαθιάδεοληπτικοί κινονταιπό τό δαιμονικό μσος τους κατά τοΧριστιανισμοκαί τςκκλησίας καί θεωρον τόσλάμς δθεν πρόσφορο μέσο γιά τήνκζητουμένηπομείωσή τους.
Εναινδεικτικόπςξιόλογοιδημοσιογράφοιφτάνουνστόσημεονάσχυρίζονταιγιάτίςγκληματικέςατέςνέργειεςπουτάθύματακαίοθτεςχουντόδιοτραγικότέλος«Ποιόςφταίει;Τόσλάμ;ΤότεμήπωςφταίεικαίτόΕαγγέλιογιάτάγκλήματατνΣταυροφόρωντοΜπούς;»(φημ. Real News 26/3/2016,σελ. 28)παραθεωρώνταςπαράδεκτατιτόμένσλάμστόερώτατότουΒιβλίοπούπροσωποποιεται«Θεός»,μπεριέχειληατήτήνπάνθρωπηγκληματικήκαίαματηρήδεολογίατςδολοφονίαςτνντιφρονούντων καί τοεροπολέμουγιάτήν«πίστη»,νστόΕαγγέλιοτοησοΧριστοδένπάρχειπαραμικρήνύξιγιάπόλεμοκατάτνπίστωνγιάπολεμικόγώναγιάτήνπικράτησητοΕαγγελικοκηρύγματος.ντιθέτωςγάπηπρόςτούςχθρούςθεωρεταιτόμοναδικό κριτήριο γιά τήν πρός τόν ΘεόμοήθειακαίτήνμοίωσητονθρώπουπρόςτόνΔημιουργότου,«πλνγαπτετοςχθροςμνκαγαθοποιετεκαδανείζετεμηδνπελπίζοντες,κασταιμισθςμνπολύς,κασεσθευοψίστου,τιατςχρηστόςστινπτοςχαρίστουςκαπονηρούς.Γίνεσθεονοκτίρμονες,καθςκαπατρμνοκτίρμωνστί.»(Λουκ. 6,35-36).Οδολοφόνοικαμικάζιατοκτονίαςπούσκοτώνονται,σκοτώνονταςτούς«πίστους»φαρμόζουνκατάγράμματήνντολήτοδθενΘεοστόπροσωποποιημένο του βιβλίο Κοράνιο, τςσούρας«Τάλάφυρα»(Al anfal)πούναφέρεταιστήμάχητοΜπέντερπουοΜουσουλμάνοιπότόνΜωάμεθπετέθησανσέκαραβάνιτςΜέκκαςκαίστόνστχο17πούλέει:«ΤούςπίστουςδέντούςσκοτώνετεσεςλλάΘεός.ταν ρίχνεις τόκόντιόσουδέντόρίχνειςσύ,λλάδιοςΘεόςπροκειμένουνάδοκιμάσειτούςπιστούςτουμέδοκιμασίαποίαεχελαμπράποτελέσματα»καίστόνστχο18«Θεόςτόκάνειατόπειδήκυρώνειτάσχέδιατνπίστων».Στήνσούρα«Τόστρωμένο τραπέζι» (Al maida) στόν στχο33ναφέρεταιτιλέει«Θεός»:«ΝάποιάθάεναιμοιβήσωνπολεμοντόΘεόκαίτόνπόστολόΤουθάσκοτώνονται,θάσταυρώνονται,θάκόβονταιτάχέριακαίτάπόδιατους,θάξορίζονταιπότήχώρατους»καίστήνσούραπού προαναφέρθηκε «Τά λάφυρα» στό στχο12«Θεός»διακηρύσσει:«Θάγεμίσωμέτρόμοτίςκαρδιέςτνπίστων.Χτυπστετουςστότράχηλοκαίστίςκρεςτνδακτύλωντους».ΤότελοιπόνπρχετόδόρυκαίτόμαχαίριπούΘεόςτοσλάμμέτόχέριτνπιστνξακόντιζε,σήμεραπάρχειβόμβακαίνατίναξιγιατίποχρέωσιτνπιστνεναιλέει«Θεός»στόΚοράνιοστήνσούρα«Μωάμεθ»(Muhamand)στόστχο4«τανσυνανττετούςπίστουςνάτούςσκοτώνεταικαίνάτούςσφάζετε».λαατάβέβαιαγιατίστήσούρα «ΤόροςΣιν»(Al tour)στόστχο17«σοιφοβοντιατόνΚύριοθάμπονστούςκήπουςκαίθάπολαύσουντίςχαρές»,στόστχ. 19«φτεπιετεκαίχαρετεςνταμοιβήτνπράξεώνσας»,στόστχ. 20«ξαπλστεσέκαλοστρωμένακρεββάτιακαίσμξτεμέγνέςπαρθένες, οποεςχουνμαρακαίμεγάλαμάτια»,στόστχ. 22«θάτούςπροσφέρουμεκαρπούςκαίκρέατατςρεσκείαςτους».Στήσούρα«Τόγεγονός»(Al uakia),στόστχ. 8διασαλπίζεται«λλοιθάπνεστάδεξιά,ελογημένοιατοίστάδεξιά»,στόστχ. 15 «θάναπαύονταισέχρυσούφαντανάκλιντραστολισμέναμέπέτρεςπολύτιμες»στόστχ. 17«γύρωτουςθάπεριφέρονταινεαροίγέραστοιμέκύπελλα,μέκανάτεςκαίποτήριαγεμάταμέποτάκλεκτά»,στόστχ. 22«θάκάθονταιμαζίτουςγνέςπαρθένεςμέμαραμάτιαατήθάεναιμοιβήγιάτίςπράξειςτους».
Γιά νά τά ζήσουνλαατάπρέπειλέειΘεόςτοσλάμστήσούρα«σίδηρος»(Al hadid)στχ. 21«νάπολεμτελοιπόνμέγενναιότηταγιάνάσςσυγχωρήσειΚύριοςκαίνάπολαύσετετίςδονέςτοπαραδείσου».
πομένωςκατόπιντννωτέρωπούδένεναιοτεδεοληψίες,οτεκαλάπληρωμένεςτοποθετήσειςλλάad hockατόπούπράγματικηρύσσειτόσλάμκαίπούφαρμόζεταικατάγράμμαστίςπαραπάνωτραγωδίεςοδολοφόνοιπούνατινάζονταισκοτώνονταςτούς«πίστους» γιά νά «πολαύσουντίςδονέςτοπαραδείσου»!!!γιάτόσλάμεναιμάρτυρεςτο«Θεο»καίξιοιτιμςκαίδόξας,νοΣταυροφόροιπούνεφέρθησανντωςδιαστρέβλωσαντόΕαγγέλιοσάνγνήσιατέκνατοΠαπισμο,πούποτελεπολυταρχικόσύστημαμυστικιστικςκοσμοθεωρίαςκαίδιαστροφςτςννοίαςτςκκλησίας,πούδιέστρεψετήνκκλησιολογίαΤηςκαίπεδείχθηνέοςρωμαϊκόςθνισμός(paganismus)πόπνευματικήμεταμφίεσιπούδηλητηρίασετήνκαρδιάτςκκλησίαςκαίφήρεσετήνμυστικήλευθερίανΧριστκάθενθρώπουκαίπέβητόναπόφευκτοατιοτοΠροτεσταντισμο,τοθεϊσμοκαίτομηδενισμο.λλωστεμήλησμονομετιληθήςπτσιτςΚωνσταντινουπόλεωςδένγινετό1453λλάτό1204πότήνΔ΄Σταυροφορία.
Συνεπςτόσλάμςθρησκευτικήπαραδοχή εθύνεταιγιάτάπολυώδιναβάσανατνπολυνέκρωνπιθέσεωνκαίγι’ατόνκριβςτόνλόγοθρησκευτικήπαραδοχήτοσλάμεναισύμβατημέτόΕρωπαϊκόκεκτημένοτςνεξιθρησκείαςκαίτςνεκτικότητοςκαίοΕρωπαϊκοίλαοίδένμποροννάποδεχθονφιαλτικέςπόψειςσάνκενεςτοR. N. Coudenhov E-KalergiστόσύγγραμμάτουPraktischer Idealismusτοκ. G. SorosπούπρότριμήνουδήλωσεστήνΤουρκίατιχρηματοδότησεΜ.Κ.Ο.μέ11δισεκατομμύριαδολλάριαγιάνάπλημμυρίσουνμέΜουσουλμάνουςτήν Ερώπη.
ΤάνωτέρωπιρρωνύειπρόσφατηκοινήσυνέντευξητοΠροέδρουτςΚομισιόνκ.ΖάνΚλώντΓιούνκερστίςφημερίδες,τήνΓερμανική«Die Welt»,τήνταλική«La Repubblica»,τήνσπανική«El Pais»,τήνΒελγική«Le Soir»,τήνΓαλλική«Le Figaroκαίτίςλβετικές«La Tribune de Geneve»καί«Der Tagesanzsiger»:«Φαίνεταισάντρομοκρατίαποίαμςχτυπσήμερανάτανεσαγόμενηλλάκενοιπούδιαπράττουνατέςτίςπράξειςγεννήθηκανδ,πέρασανπότάΣχολεαμαςκαίλεβαννεργάμέροςστήνκοινωνική μας ζωή. Δίνουν τήνντύπωσημόνοτιρχονταιπόλλολλάρχονταιπόδ».
Τέλοςντύπωσηπροκαλεστόν21οα.ποδοχήπότούςδθενπροοδευτικούςμιςπίσημηςδιακήρυξηςρατσισμοκαίκατωτερότητοςτςγυναίκαςπούσηματοδοτεμουσουλμανική μαντίλα, τήνποίαθεσμοθετεψευδοθεόςτοσλάμστήσούρα«Οσυνασπισμένεςφυλές»(Al ahzamb)στχ. 59«Προφήτηπαράγγειλεστίςγυνακεςσου,στίςκόρεςσουκαίστίςγυνακεςτνπιστννάφήνουντήνκαλύπτρατουςνάκρέμεταιμέχριτάπόδια,τσιδέν θά τίςναγνωρίζουνεκολακαίδένθάτίςσυκοφαντον».Γιατίστήνσούρα«Ογυνακες»(Al nisa)στχ. 34«Οντρεςεναινώτεροιπότίςγυνακες,λόγωτςδιαιτερότητοςμέτήνποίατούςνύψωσεΘεόςπάνωπότίςγυνακες...κενεςτνποίωντήννυπακοήφοβστενάτίςμαλώνετε,νάτίςπομακρύνετεπότόκρεββάτισαςκαίνάτίςδέρνετε»700χρόνιαμετάτήνδιακήρυξητοληθινοΘεοδιάτοποστόλουτνθννθείουΠαύλου:«Οκνιουδαοςοδέλλην,οκνιδολοςοδέλεύθερος,οκνιρσενκαίθήλυ·πάντεςγάρμεςεςστένΧριστησο»(Γαλ. 3, 28)πορίαςξιοεναισιωπήτοφεμινιστικοκινήματοςκαίτνψευδοακτιβιστντςσότητοςτννθρώπων.λλάφαίνεταιφόβοςκαίτρόμοςτόχρμακλείνουντάστόματα.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ΠειραιςΣΕΡΑΦΕΙΜan

Εκδήλωση κοπής Βασιλόπιτας της ΠειραϊκήςΕκκλησίας

Την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα του Ραδιοφωνικού Σταθμού «Πειραϊκή Εκκλησία» Ευλόγησε το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ.

«Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να χαρίζει σε όλους Ειρήνη, επίγνωση του μεγαλείου και του προορισμού του ανθρωπίνου προσώπου», είπε αρχικά απευθυνόμενος προς όλους ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς, υπενθυμίζοντας την αξία του θαυμαστού περιστατικού από το οποίο προέρχεται το έθιμο της Βασιλόπιτας.

«Η αμαρτία έχει τόση πίκρα που διαλύει τον άνθρωπο και αυτό το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας»,υπογράμμισε, τονίζοντας πως σήμερα ζούμε την δήθεν απελευθέρωση, «αλλά αυτό στην ουσία είναι η αποϊεροποίηση της ζωής».

Τέλος, απευθυνόμενος προς τα στελέχη, τους παραγωγούς και τους συνεργάτες ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε την απέραντη ευγνωμοσύνη της Εκκλησίας μας και ευχαρίστησε θερμά όλους για την διακονία τους στον πρώτο Εκκλησιαστικό Ραδιοφωνικό Σταθμό της χώρας.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω για το έργο που επιτελείται αναργύρως και χωρίς υλικές απολαβές υπέρ Χριστού και Ελλάδος», είπε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτατος συμπληρώνοντας: «Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου για τις ηρωικές σας προσπάθειες στο Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, αλλά και να σας παρακαλέσω για τις πολλές και θερμές Προσευχές σας» προτρέποντας όλους να εντείνουν τις προσπάθειές τους για  την μετάδοση του Ευαγγελικού μηνύματος στους συνανθρώπους μας.

Στην εκδήλωση επίκαιρο μουσικό πρόγραμμα παρουσίασε η Χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.